|| Blog Suka Suka || Nelly Rosaline ||

Visitors

free counters

Kode xat emoticon on FB chatbox

Posted by : ocha_ryuk
= [[xatmaniac]]       = [[xatecool]]       = [[xathello]]      


= [[xatshock]]       = [[xatsmirk]]       = [[xatanime]]= [[xatcomeon]]       = [[xatxD]]   = [[xatrage]]      


= [[xatdd]]       = [[xatwary]]       = [[xatpty]]= [[xatawe]]       = [[xatredface]]       = [[xatgoo]]= [[xathehe]]       = [[xatpray]]   = [[xatmad]]= [[xathmm]]       = [[xatevil]]   = [[xatmutter]]= [[xatchew]]     = [[xatyum]]     = [[xatflip]]= [[xatangel]]       = [[xatcrs]]   = [[xatunn]]= [[xatnrd]]       = [[xatbeye]]   = [[xatsleepy]]= [[xattired]]       = [[xatwhat]]   = [[xatgrin]]= [[xatfan]       = [[xatraging]]           = [[coolhehe]]

8 comments:

Copyright © 2012 Rosa Go Blog | Hatsune Miku Theme | Designed by Nelly RosalineJ